Her følger en oversikt over priser i forbindelse med en gravferd.

Ifølge Markedføringslovens forskrift §10 som trådte i kraft 1. januar 2013 plikter man å opplyse om
minimums- og maksimumspriser ved salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Prisene nedenfor er for en komplett seremoni, men innenfor dette er det mange måter å legge til rette for en personlig gravferd.

Vare/tjenesteMin.prisMaks.pris
Kiste med svøp og utstyr4 550,-41 300,-
Bringing av tom kiste til dødssted600,-1 225,-
Nedleggelse600,-1 250,-
Innbringelse fra dødssted1 500,-3 200,-
Båretransport til seremonisted2 350,-3 350,-
Båretransport til krematorium (egenandel)2 538,-2 538,-
Assistanse ved seremoni2 200,-4 400,-
Dekorasjonsmaterialer250,-885,-
Dødsannonse i Adresseavisen, 71 mm1 591,-4 523,-
Sanghefter, 50 stk.250,-1 800,-
Blomster på kisten250,-4 500,-
Byråets honorar avgiftspliktige650,-1 800,-
Byråets honorar, avgiftsfrie1 200,-4 500,-
Tillegg ved samtale med pårørende0,-0,-
Fakturagebyr50,-50,-
Totalt18 579,-75 321,-

Prisene over gjelder selve seremonien i Orkland, Skaun, Melhus, Heim og andre kommuner i Trøndelag, og vil variere ut fra hva man ønsker.

I tillegg vil det eventuelt komme utgifter til solister, minnesamvær, gravstein, inskripsjon og andre tjenester.

Kirkekontoret

Kirkekontoret i Orkland, Skaun, Melhus og Heim administrerer tidspunkt for gravferder og kirkegårdene i de respektive kommunene.
Deres kirkegårdstakster og tjenester er utenom våre tjenester.

Livssynsåpen

Ønsker man en livssynsnøytral eller -åpen seremoni, er det ulike takster om en ønsker en humanistisk seremoni eller personlig seremoni ut fra sted for seremoni og seremonileder.

NAV

Vi er behjelpelige med å innhente all dokumentasjon og søke om behovsprøvet gjennom NAV så fremt kriteriene er dekket for å kunne søke.
NAV dekker også båretransport utover egenandelen fra dødssted til nærmeste naturlige gravplass hvis strekningen er lenger enn 20 km.

Kister

Prisene på våre kister finner du her.

Urner

Våre priser på urner finner du her.