Ulike typer gravferd

Kirkelig gravferd

De fleste velger den norske kirkes ordning i forhold til gravferd. Det er mulig å velge andre måter å tilrettelegge en gravferd på. Human-Etisk (borgerlig) seremoni, eller ordninger etter en annen trosretning er også noe vi kan hjelpe til med å ordne. Under følger en oversikt over hva en kirkelig gravferd/seremoni vanligvis inneholder.

 • Klokkeringing
 • Preludium (inngangsmusikk)
 • Evt. 1. solosang (eller f.eks. et soloinstrument)
 • 1. salmesang
 • Inngangsord og bønn
 • Minneord
 • Skriftlesing
 • Evt. 2. solosang (eller f.eks. et soloinstrument)
 • 2. salmesang
 • Andakt
 • Bønn
 • 3. salmesang
 • Jordpåkastelse i kirka (ved bisettelse)
 • 4. salmesang i kirka (ved bisettelse)
 • Postludium (utgangsmusikk): Kista bæres ut.

Ute ved graven (ved begravelse)

 • Salmevers
 • Bønn
 • Kista senkes
 • Jordpåkastelse
 • Skriftlesning og velsignelse
 • Salmevers

Humanistisk gravferd

Inne i lokalet:

 • Inngangsmusikk
 • Klokkeringing (hvis ønskelig og mulig på stedet) for å markere seremoniens start
 • Musikk (instrumentalt, CD, sang, kor, solofremtreden etc.)
 • Diktlesning
 • Musikk
 • Minnetale
 • Høytlesning av kranse-/blomstersløyfer
 • Musikk
 • Personlige minneord fra familie, venner og kolleger etc.
 • De nærmeste legger en rose/blomst etc. på kisten (kan også skje ute ved graven)
 • Kransepålegging
 • Musikk
 • Senking av kisten dersom praktisk mulig og når kisten skal stå igjen inne
 • Alle reiser seg
 • Musikk
 • Taleren eller de pårørende takker til slutt de fremmøtte for deltagelse og gir eventuelt praktiske beskjeder om påfølgende minnesamvær
 • Klokkeringing ved seremoniens slutt

Dette er kun ment som et eksempel. Det behøver ikke være så mange innslag i en seremoni.

(Denne informasjonen er hentet fra heftet: «En orientering om Humanistisk gravferd» fra Human-Etisk Forbund).

Andre religioner