Musikk er et viktig innslag i en seremoni og har lange tradisjoner. Allsangen gjør at de tilstedeværende kan delta i seremonien.

I forbindelse med seremonien kan det være ønskelig med soloinnslag, sang eller instrumental. Vi kan være behjelpelig med å skaffe solist. Vi har kontakt med flere solister, både lokale aktører og folk fra musikkonservatoriemiljø.

Vi vil sammen med de nærmeste legge opp innholdet slik at det blir en verdig og personlig stund.

Fellessanger

Solosanger

Instrumentale soloinnslag