Korona/Covid-19

Dagens alvorlige situasjon med korona-pandemien har ført til at Norges helsemyndigheter har gjort tiltak som gjelder alle.

I Orkland kommune tillates det maksimalt 100 deltakende ved seremonier, så fremt man overholder anbefalingene om avstand mellom husstandene. Det er forskjellig antall ut fra hvilken kirke eller kapell som brukes, og vi har oversikt over disse.

Siden mange har blitt berørte og derfor kanskje sitter i karantene, tilbyr vi også samtale via telefon eller Skype.

Vi tilbyr også live streaming av seremonien slik at alle som ønsker kan delta uten å være til stede.

Tiltak som gjøres i seremonier er følgende:

  • Håndsprit ved inngangen
  • Ingen minneprotokoll for å unngå at mange bruker samme penn
  • Sitte spredt med en/to meter mellomrom mellom personer/husstander
  • Registrere deltakende på grunn av eventuell smittesporing (liste oppbevares i 14 dager)
  • Bruk av munnbind er anbefalt, særlig hvis avstand ikke kan opprettholdes slik som ved inngang og utgang ved seremoniene.