Tiltakene har opphørt!

Korona-pandemien er ikke over, men nå har restriksjonene opphørt.

Orkland kommune følger nasjonale retningslinjer.

Blir vi berørt og hva betyr dette for gravferder?

Følgende endringer har stor betydning for oss, alle pårørende og de som ønsker å delta ved gravferd:

  • Avstandskrav på én meter har opphørt

Man kan nå bruke full kapasitet i kirker, kapell og seremonirom.

  • Oversikt over deltakende har opphørt

Deltakende må ikke lenger registreres med tanke på smittesporing. Nå har hver enkelt ansvar for å gi beskjed til de man har hatt kontakt med hvis det skulle være smitte.

  • Bruk av munnbind

Det er opp til hver enkelt deltakende å vurdere bruk av munnbind, og dette kan være ut fra egne og andres hensyn.

  • Smittet ved deltakelse?

Hvis det viser seg i etterkant av en seremoni at du har vært smittet, ønsker vi i Meldal Begravelsesbyrå som teknisk arrangør å bli varslet slik at vi kan koordinere om flere skulle henvende seg til oss.

Hva er som før?

Vi i Meldal Begravelsesbyrå er veldig opptatt av at alle som deltar i seremoni skal føle seg trygge. Dette vil vi ta opp i planleggingssamtalen slik at både de nærmeste og deltakendes hensyn blir best mulig ivaretatt.

  • Det vil fortsatt være håndsprit ved inngangen.
  • Ved symptomer og mistanke om korona er det viktig å vurdere sin deltakelse.
  • Live streaming av seremonien legger vi fremdeles til rette for.
  • Planleggingssamtale tilbys fremdeles via telefon eller videosamtale for de som ønsker det.