Begravelse eller bisettelse

Når en av dine nærmeste dør, vil det naturlig nok komme en del spørsmål om hvordan den praktiske gjennomføringen av seriemonien skal foregå. For eksempel om seremonien skal være en begravelse eller en bisettelse (kremasjon). Kanskje har avdøde selv ytret ønske om han/hun vil kremeres eller ikke.

Begravelse er når seremonien avsluttes med at kisten senkes i gravstedet på gravlunden/kirkegården.
Bisettelse brukes når seremonien følges av kremasjon. Urnen blir deretter satt ned i gravsted eller at det blir askespredning.