Velkommen til
Meldal Begravelsesbyrå

Vi er en familiebedrift som har tilholdssted på Fannrem i Orkdal. Vi ønsker å være med og legge til rette for en verdig avskjed når du har mistet noen som står deg nær. Sammen med dere planlegger vi en begravelse/bisettelse der vi bistår i alt det praktiske rundt en seremoni i Orkland og omkringliggende kommuner.

Vi ordner med alt fra kirkelige til livsnøytrale seremonier, der vi benytter kirker, kapell og seremonirom ut fra hvordan en ønsker begravelsen/bisettelsen.

Korona/Covid-19

Dagens alvorlige situasjon med korona-pandemien har ført til at Norges helsemyndigheter har gjort tiltak som gjelder alle.

Kirkekontoret i Orkland har for alle gravferder i Orkland kommune innført at maksimalt antall deltakende ved seremonier må tilfredsstille kravet om at man kan holde én meters avstand.

Siden mange har blitt berørte og derfor kanskje sitter i karantene, tilbyr vi også samtale via telefon eller Skype.

Hvis noen i nær familie sitter i karantene, vil vi i dialog med pårørende og kommunen kunne søke om en viss utsettelse.

Vi tilbyr også live streaming av seremonien slik at alle som ønsker kan delta uten å være til stede.

Vår oppgave er å bidra til en personlig og verdig gravferd. Dette ønsker vi å løse sammen med dere gjennom en samtale der vi kan møtes hos oss på Fannrem eller i kjente omgivelser hjemme hos den enkelte.

 


Trenger du hjelp ved dødsfall?

Vi er tilgjengelig hele døgnet på 72 48 50 60.