Veiledning til samtale

Når et dødsfall inntreffer kan det dukke opp noen spørsmål. For eksempel hvem det er som bestemmer? Det er de nærmeste pårørende som har rett til å  bestemme over den avdøde. Dette gjelder så som; skal det være en seremoni, hvilken type seremoni skal det være og hvor skal den døde gravlegges. Det er imidlertid vanlig at familien samarbeider om hvordan seremonien skal forløpe. Å ta hensyn til avdødes tanker og ønsker er også noe som bør tillegges vekt. Eksempel på dette er uttrykte ønsker om avdøde vil kremeres eller ikke.

 
Samtalen

Det første vi gjør er at vi avtaler dag, tid og sted for konferansen.  Vi kan avtale at en av våre gravferdskonsulenter kommer hjem til deg/dere eller at du/dere kommer til vårt kontor. Det er ingen tillegg dersom du/dere ønsker at vi skal komme hjem til deg/dere. Vi har også tilgang til et lokale på Løkken og et i Meldal dersom dette skulle være aktuelt. Dersom det lar seg gjøre, er det fint om det ringes for avtale om tidspunkt. Før samtalen tar vi noen av de viktigste opplysningene pr. telefon. Dette på grunn av at prest må få melding om dødsfallet. Dersom dere nå allerede har rukket og tenkt på ønske om seremonidag og tidspunkt, kan vi ytre ønske om dette når vi ringer presten før vi møter dere. Annonsering bør rykke inn i avisen(e) så snart tid og sted for gravferden er fastlagt. Sammen legger vi til rette for at det skal bli en verdig og fin seremoni.  

  
Personlig preg på seremonien

Uavhengig av hvilken form for seremoni som blir valgt, kan det være fint å sette et personlig preg på denne. Noe som gjenspeiler avdødes liv på en verdig måte i form av musikk/sang/dikt/minnetale eller andre innslag kan være fint.

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.