Begravelse eller bisettelse?

Når en av dine nærmeste dør, vil det naturlig nok komme en del spørsmål om hvordan den praktiske gjennomføringen av seriemonien skal foregå. For eksempel om seremonien skal være en begravelse eller en bisettelse (kremasjon). Kanskje har avdøde selv ytret ønske om han/hun vil kremeres eller ikke.

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.