Hva kan vi bistå med?

Praktisk gjennomføring av begravelse/bisettelse

Vi som arbeider i Begravelsesbyrået Høivik kan bistå med praktisk tilrettelegging i forbindelse med dødsfall og begravelse/bisettelse. Under følger en liste over varer og tjenester som vi tilbyr.

 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Ordning av offentlige papirer
 • Henting hele døgnet ved dødsfall i hjemmet
 • Kiste og utstyr
 • Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor (NAV)
 • Syning (visning)
 • Gjøre avtale med prest /taler om seremoni
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Formidle dødsannonse i avis(er)
 • Egenproduserte fortrykk på sanghefter i tillegg til standardisert  
 • Trykking av sanghefter/program til seremonien. 
 • Formidle solosang og solospill e.l.
 • Blomster/båredekorasjoner/kranser (pårørende velger hvilken blomsterbutikk)
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Transport av båre til kirken/kirkegård
 • Øvrig transport av kiste evt. urne, både i inn- og utland
 • Kontakt med kirkeverge, vedr. gravsted
 • Ordne det praktiske vedr. kremasjon    
 • Nytt gravmonument eller inskripsjon på eksisterende sten
 • Gravlykter og lys  

Dersom det er ønskelig kan vi også være behjelpelige med å bestille egnet lokale og mat i forbindelse med minnesamvær.

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.