Salmer

Nedenfor kan du se forslag til salmer (fellessang) som kan brukes ved begravelse/bisettelse:                                        

 Nr.
 Norsk salmebok
      Nr.
 Sangboken
 416  Alltid freidig når du går       238  Blott en dag (norsk)
 308  Alt står i Guds faderhånd       61  Den himmelske lovsang
 836  Bedre kan jeg ikke fare       573  Det er makt i de foldede hender
 56  Deilig er jorden       12  Gå meg ei forbi, o Jesus
 847  Den siste skilnad er vel sår       869  Hvor det blir godt å lande
 244  Den store hvite flokk       337  Hvor herlig klinger Jesu navn
 78  Din O Jesus, din å være       339  Høyt fra det himmelske høye
 663  Du som veien er og livet       876  Jeg går til himlen
 552  Dype, stille, sterke, milde       878  Jeg vet en hvile så skjønn og lang
 857  Eg er ein gjest i verda       836  Lykksalig, lykksalig
 843  Eg veit i himmerik ei borg       365  Min Hyrde, Herren Jesus er
 830  En dalende dag, en stakket stund       116  O store Gud, når jeg i undring aner
 838 Gun når du til oppbrudd kaller        464  Send bud på ham
 346 Han tek ikkje glansen av livet        919  Skal vi møtes hist ved floden
 826  Her møtes alle veie       220  Som når et barn kommer hjem
 268  Herre Gud ditt dyre navn og ære       127  Takk min Gud for hva som hende
 491  Hitinntil Herren har hjulpet så vel       474  Tap ikke motet, du kjære
 444  Hos Gud er evig glede       139  Å være din, o Jesus
 333 Hvilken venn vi har i Jesus     
413  Hvor salig er den lille flokk    
 844  I himmelen, i himmelen  
    Forslag spesielt til barn:
 862  Jeg er en seiler på livets hav
 
    Nr.   Norsk Salmebok
 497  Jeg er i Herrens hender       454   Ikke en spurv til jorden
 14  Jeg løfter opp til Gud min sang       487   Ingen er så trygg i fare
 856  Jeg vet meg en søvn i Jesu navn       354   Milde Jesus
 423  Jesus det eneste, helligste reneste       389   Vær meg nær, o Gud
 179  Jesus lever, graven brast       333   Hvilken venn vi har i Jesus
 601  Jesus styr du mine tanker  
    Nr.   Sangboken 
 223  Kjærlighet er lysets kilde       787   Dette lille lyset mitt
 669 Kjærlighet fra Gud        793   Hvem er den beste venn av alle
 124  Klippe du som brast for meg       794   I Bibelen står skrevet
 414  Lei milde ljos       797   Jesus er kongen min
 587  Lova Herren, han er nær       803   Tett ved sida mi går Jesus
 586  Lovsyng Herren, han er nær    
 312  Lær meg å kjenne dine veie    
 314  Løftene kan ikke svikte    
 418  Med Jesus vil eg fara    
 86  Navnet Jesus blekner aldri    
 468  Nærmere deg min Gud    
849 Når mitt øye, trett av møye    
814 O bli hos meg    
394 O Jesus Krist, jeg flyr til deg    
335 O Jesus, åpne du mitt øye    
492 Salige visshet    
597 Skriv deg Jesus på mitt hjerte    
270 Store Gud, vi lover deg    
303 Sørg du for meg, Fader kjær    
608 Så ta da mine hender    
855 Tenk når engang    
460 Velt alle dine veie    
295 Vår Gud han er så fast en borg    
858 Å hvor salig å få vandre    
698 Å leva, det er å elska    
189 Å salige stund uten like    
508 Å tenk når engang samles skal    

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.