Priser

Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, prisoversikt for gravferd.

PRISEKSEMPLER

Prisene gjelder fra 01.01.2017

Varer og tjenester      Minimum      Maksimum
Kiste m/utstyr      5000,-      35 200,-
Sanghefter, 50 stk      100,-      1700,-
Lys og utstyr      585,-      1000,-
Dødsannonse i Adresseavisen      1700,-      6000,-
Blomster på kista      40,-      6000,-
Utkjøring av kiste fra lager      760,-      2200,-
Nedleggelse      640,-      1800,-
Overføring av kiste fra dødssted      1500,-      3500,-
Bårebil/kjøring      990,-      3000,-
Assistanse i seremonirom      2000,-      6000,-
Byråets honorar (avgiftspliktig)      1375,-      3000,-
Byråets honorar (avgiftsfritt)      1500,-      5500,-
Sum      16 190,-      74 900,-

 

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.