Priser

Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, prisoversikt for gravferd.

PRISEKSEMPLER

Prisene gjelder fra 01.01.2019

Varer og tjenester      Minimum      Maksimum
     
     
     
Kiste m/utstyr      4550,-      37 000,-
Sanghefter, 50 stk      250,-      1800,-
Lys og utstyr      230,-      760,-
Dødsannonse i Adresseavisen      1591,-      6000,-
Blomster på kista      250,-      6000,-
Bringing av tom kiste til dødssted     600      1100,-
Nedleggelse      600,-      1350,-
Innbringelse fra dødssted      1500,-      3200,-
Båretransport til seremonisted      2150,-      2150,-
Assistanse i seremonirom      2100,-      4100,-
Byråets honorar (avgiftspliktig)      650,-      1800,-
Byråets honorar (avgiftsfritt)      1200,-      4500,-
Tillegg ved samtale med pårørende 0,- 0,-
Fakturagebyr 50,- 50,-
     
     
Sum      15 741,-      69 810,-

 

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.