Humanistisk gravferd

Eksempler på innslag i en seremoni

Inne i lokalet:

 • Inngangsmusikk
 • Klokkeringing (hvis ønskelig og mulig på stedet) for å markere seremoniens start
 • Musikk (instrumentalt, CD, sang, kor, solofremtreden etc.)
 • Diktlesning
 • Musikk
 • Minnetale
 • Høytlesning av kranse-/blomstersløyfer
 • Musikk
 • Personlige minneord fra familie, venner og kolleger etc.
 • De nærmeste legger en rose/blomst etc. på kisten (kan også skje ute ved graven)
 • Kransepålegging
 • Musikk
 • Senking av kisten dersom praktisk mulig og når kisten skal stå igjen inne 
 • Alle reiser seg
 • Musikk
 • Taleren eller de pårørende takker til slutt de fremmøtte for deltagelse og gir eventuelt praktiske beskjeder om påfølgende minnesamvær
 • Klokkeringing ved seremoniens slutt

Dette er kun ment som et eksempel. Det behøver ikke være så mange innslag i en seremoni.

(Denne informasjonen er hentet fra heftet: «En orientering om Humanistisk gravferd» fra Human-Etisk Forbund).

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.