.
.

.
.

.
.

Forside

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å være med og legge til rette for en verdig avskjed når du har mistet noen som står deg nær. I toppmenyen kan du finne informasjon om hvilke produkter og tjenester vi tilbyr, forslag til salmer/sanger, program, bilder av blomster, kister og urner, samt forslag til minnetekst på sløyfebånd m.m. I venstremargen kan du lese litt mer om hva som skal gjøres når du har mistet noen, hva som vanligvis inngår i en seremoni og noe informasjon om gravferdsstønad.

Vi er også medlem i Virke Gravferd (tidligere Begravelsesbyråenes Forum). Dette innebærer at vi er forpliktet til å holde en høy standard. Med dette medlemsskapet følger en del fagkurs for å være oppdatert i forhold til utførelsen av vårt arbeid, m.h.t. lover og regler gitt fra myndighetene.

 

En del av

En del av

(tidl. Begravelsesbyråenes Forum)

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.